Chính sách bản quyền (Copyright Policy)

Danh bạ uy tín (danhbauytin.com) tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hy vọng người sử dụng sẽ làm điều tương tự.

Danh bạ uy tín giữ quyền sở hữu trí tuệ của nội dung tất cả bài viết và hình ảnh (tùy trường hợp có dẫn nguồn cụ thể) bao gồm tất cả các sửa đổi, và trong tất cả các bản sao của tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong nội dung thông tin đăng tải tại website này.

Mọi việc sao chép, truyền tải hoặc các hình thức phân phối khác của nội dung bài viết tại Danh bạ uy tín đều không được chấp thuận khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Danh bạ uy tín. Vui lòng ghi rõ nguồn danhbauytin.com và kèm theo link bài viết khi sử dụng các bài viết tại website này.

Danh bạ uy tín sẽ tùy từng trường hợp và theo quyết định của chúng tôi để vô hiệu hóa và/hoặc chấm dứt tài khoản, quyền truy cập của người dùng nếu liên tục vi phạm và nhiều lần bị buộc tội vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Danh bạ uy tín sẽ trả lời khiếu nại về việc vi phạm bản quyền khi sử dụng trên website này.

Nếu quý vị là chủ sở hữu bản quyền, hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu, xin vui lòng báo cáo hành vi vi phạm về việc bị cáo buộc bản quyền đang diễn ra trên hoặc thông qua trang web và ứng dụng của Danh bạ uy tín, bằng cách hoàn thành các báo cáo sau đây về việc bị cáo buộc vi phạm bản quyền.

Sau khi nhận được thông báo như mô tả dưới đây, Danh bạ uy tín sẽ có thể làm mọi điều (tuỳ ý) nếu thấy thích hợp, bao gồm loại bỏ các dữ liệu từ các trang web và ứng dụng.

Thông báo về việc vi phạm bị cáo buộc

Xác định các dữ liệu chính chủ cụ thể mà đã bị cho là vi phạm, hoặc – nếu nhiều tác phẩm bị cáo buộc bởi thông báo này – quý vị có thể cung cấp một danh sách đại diện cho các công trình mà quý vị cho là đã bị vi phạm.

Xác định tài liệu mà quý vị cho là vi phạm (hoặc là đối tượng của hành vi phạm) mà quý vị tin rằng cần phải xoá hoặc bị vô hiệu, và các chứng cứ đầy đủ để cho phép chúng tôi để xác định các công trình đó, bao gồm cả ở mức tối thiểu (nếu được áp dụng) các URL của liên kết được hiển thị trên trang web và ứng dụng nơi mà công trình này có thể được tìm thấy.

Cung cấp địa chỉ email của quý vị và số điện thoại và Bao gồm cả hai báo cáo sau trong biên bản của việc thông báo:

“Tôi xin cam đoan rằng rằng tôi có một niềm tin tưởng việc sử dụng tác phẩm bị tranh chấp được xác định là không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, đại lý, hoặc đại diện pháp luật… Tôi xin khẳng định rằng thông tin trong thông báo này là chính xác và đồng ý chịu hình phạt về tội khai man, rằng tôi là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu đối với các tác phẩm bị xâm phạm bản quyền”.

Cung cấp tên pháp lý đầy đủ và chữ ký điện tử hay trên giấy của quý vị.

Chính sách bản quyền (Copyright Policy)
Đánh giá