Xin lựa chọn gói xác thực địa điểm phù hợp mục tiêu kinh doanh của bạn. Chúng tôi khuyên nên lựa chọn thời gian càng lâu càng tốt để địa điểm của bạn được Google, Bing, Yahoo, Facebook… quét thông tin và phân loại kỹ nhất, chi tiết nhất.

Xác thực (6 tháng)

3.000.000 

Xác thực (1 năm)

5.000.000 

Xác thực (2 năm)

8.000.000