TỪ KHÓA

Video học Tiếng Trung online

Khóa học tự học Tiếng Trung cơ bản

Khóa học tự học Tiếng Trung cơ bản với những bài giảng được biên soạn tổng hợp tinh túy từ các giáo trình sử dụng phổ biến hiện nay, với những mẫu câu đối thoại ngắn gọn xúc tích, những hình ảnh trực…

Khóa học Tiếng Trung sơ cấp 1

Khóa học Tiếng Trung sơ cấp 1 với những bài giao tiếp cơ bản như chào hỏi thông thường đến các đoạn hội thoại thông dụng trong cuộc sống, giúp bạn hiểu được về ngôn ngữ, nắm được từ vựng, ngữ pháp,…

Khóa học Tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày

Khóa học Tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày dành cho những người mới bắt đầu làm quen với Tiếng Trung và muốn học Tiếng Trung từ những bước cơ bản đầu tiên. Đây sẽ là nền tảng để bạn phát…

Khóa học Tiếng Trung cơ bản 2

Khóa học Tiếng Trung cơ bản 2 dành cho người mới bắt đầu, nội dung dựa trên giáo trình Boya Chinese do ĐH Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh ấn hành. Bạn sẽ được học đầy đủ kiến thức thuộc nội dung bài…

Khóa học Tiếng Trung cơ bản 1

Khóa học Tiếng Trung cơ bản 1 dành cho người mới bắt đầu, nội dung dựa trên giáo trình Boya Chinese do ĐH Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh ấn hành. Bạn sẽ được học đầy đủ kiến thức thuộc nội dung bài 1…