Kính mời chủ các địa điểm/dịch vụ lựa chọn một trong các gói xác thực sau đây, tùy theo quy mô và danh tiếng của mình.

Xác thực (6 tháng)

3.000.000 đ
 • Phí áp dụng: 1 địa điểm.
 • Thời hạn: 6 tháng.
 • Biểu tượng xác thực tăng uy tín.
 • Hiển thị ở vị trí đầu khi khách hàng tìm kiếm.
 • Tùy ý đăng thông tin PR quảng cáo và chỉnh sửa thông tin, lĩnh vực...

Xác thực (1 năm)

5.000.000 đ
 • Phí áp dụng: 1 địa điểm.
 • Thời hạn: 1 năm.
 • Biểu tượng xác thực tăng uy tín.
 • Hiển thị ở vị trí đầu khi khách hàng tìm kiếm.
 • Tùy ý đăng thông tin PR quảng cáo và chỉnh sửa thông tin, lĩnh vực...

Xác thực (2 năm)

8.000.000 đ
 • Phí áp dụng: 1 địa điểm.
 • Thời hạn: 2 năm.
 • Biểu tượng xác thực tăng uy tín.
 • Hiển thị ở vị trí đầu khi khách hàng tìm kiếm.
 • Tùy ý đăng thông tin PR quảng cáo và chỉnh sửa thông tin, lĩnh vực...
Phổ biến

Lợi ích khi đăng ký địa điểm/dịch vụ tại DanhBaUyTin.com?